Mary Christmas 2020

Nan yon ti Timoun Sen, Bondye ban nou delivrans. Se pou Star Betleyèm anonse nou yon bon nouvèl sa a nan kè nou, kite kè nou... click >