Meeting with the Polish diaspora from Haiti

April 23, 2021

On the evening of April 22, 2021, Minister Jan Dziedziczak, the Government Plenipotentiary for Polish Diaspora and Poles Abroad, held a meeting with representatives of the Polish community in Haiti.

It was an extraordinary meeting, carried out via videoconferences, as part of the #SpotkaniazPolonią (#Meetings with Polonia series), during which Minister Dziedziczak learns about the current problems and plans for the future of Poles living in different parts of the world.

Both Haitians, descendants of Polish legionnaires, and Poles who spread knowledge about Poland among the local community and keep the memory of Poles in Haiti, joined the videoconference.

It is extraordinary that in a place so distant from Poland, you can still find traces of Polishness, and Polish Haitians proudly speak of their roots, referring to the tradition of a country which they could hardly known.

Children from Cazale, known as the Polish village in Haiti, with the support of Mr. Krzysztof Szybiński who has been involved in development and education projects in Haiti for many years, have even prepared a video especially for this occasion.

Currently, Polish citizens in Haiti are mainly members of Polish-Haitian families and workers of humanitarian organizations, temporarily staying in Haiti.

The inhabitants of the village of Cazale (also known as Lapologne), located about 70 kilometers from the country’s capital Port-au-Prince, refer to their Polish origin and consider themselves descendants of the soldiers of the Polish Legions sent to Haiti to suppress the uprising of black slaves. After the initial clashes with the black population, the legionaries fell or went over to the Haitian side, and after the fighting ended, they remained in Haiti. The souvenirs and documents related to the Polish origin of the population, preserved until the 20th century, were mostly lost during the dictatorship of Francois Duvalier (1960s), which was related to the discrimination and persecution of people of brighter skin color. However, a cemetery has survived in the village, where most of the surnames are Polish. The inhabitants of Cazale, despite not knowing the Polish language and the country of their ancestors, consider themselves Poles and proudly emphasize their uniqueness.

Spotkanie z Polonią z Haiti
23 kwietnia 2021 r
Wieczorem 22 kwietnia 2021 roku Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, spotkał się z przedstawicielami Polonii Haiti.
Było to niezwykłe spotkanie, zrealizowane w formie wideokonferencji, w ramach # Spotkania z Polonią, podczas którego minister Dziedziczak poznaje aktualne problemy i plany na przyszłość Polaków mieszkających w różnych częściach świata.
Do wideokonferencji włączyli się zarówno Haitańczycy, potomkowie polskich legionistów, jak i Polacy, którzy szerzyli wiedzę o Polsce wśród lokalnej społeczności i pielęgnują pamięć o Polakach na Haiti.
To niezwykłe, że w miejscu tak odległym od Polski wciąż można znaleźć ślady polskości, a polscy Haitańczycy z dumą mówią o swoich korzeniach, odwołując się do tradycji kraju, którego ledwo mogli poznać.
Dzieci z Cazale, znanej jako polska wieś na Haiti, przy wsparciu Pana Krzysztofa Szybińskiego, który od wielu lat angażuje się w projekty rozwojowo-edukacyjne na Haiti, przygotowały nawet specjalnie na tę okazję film.
Obecnie obywatele polscy przebywający na Haiti to głównie członkowie rodzin polsko-haitańskich oraz pracownicy organizacji humanitarnych przebywający czasowo na Haiti.
Mieszkańcy położonej około 70 kilometrów od stolicy kraju Port-au-Prince wioski Cazale (zwanej też Lapologne) odwołują się do swojego polskiego pochodzenia i uważają się za potomków żołnierzy Legionów Polskich wysłanych na Haiti w celu stłumienia powstanie czarnych niewolników. Po początkowych starciach z czarnoskórą ludnością legioniści polegli lub przeszli na stronę haitańską, a po zakończeniu walk pozostali na Haiti. Pamiątki i dokumenty związane z polskim pochodzeniem ludności, zachowane do XX wieku, w większości zaginęły w okresie dyktatury Francois Duvalier (lata 60.), co wiązało się z dyskryminacją i prześladowaniem osób o jaśniejszym kolorze skóry. We wsi zachował się jednak cmentarz, na którym większość nazwisk pochodzi z Polski. Mieszkańcy Cazale, mimo że nie znają języka polskiego i kraju swoich przodków, uważają się za Polaków i z dumą podkreślają swoją wyjątkowość.

Ponizej wpis Ministra Jana Dziedziczaka na jego stronie FaceBooka

Jan Dziedziczak   / Polish Minister in Polish Governemant for POLONIA.

 

✔️Wczoraj późnym wieczorem, w ramach cyklu #SpotkaniazPolonią, miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykłym spotkaniu z przedstawicielami Polonii na Haiti. 🇵🇱🇭🇹

✔️Do wideokonferencji dołączyli zarówno Haitańczycy, potomkowie polskich legionistów, jak i Polacy, dbający o rozpowszechnianie wiedzy o Polsce wśród lokalnej społeczności oraz pielęgnujący pamięć o Polakach na Haiti.

✔️Cieszę się, że w tak odległym od Polski miejscu można nadal odnaleźć ślady polskości, a Polscy Haitańczycy z dumą mówią o swoich korzeniach, odwołując się do tradycji pozornie zupełnie im nieznanego kraju.

✔️Dzieci z miejscowości Cazale, nazywanej polską wioską na Haiti, specjalnie na tę okazję przygotowały nawet filmik, który obejrzałem z dumą, wzruszeniem i z zaciekawieniem.⬇️

✔️Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i za zaangażowanie. Mam nadzieję, że jest to dobry początek współpracy polonijnej pomiędzy Polską a Haiti. 🇵🇱🤝🇭🇹

Haitańczycy polskiego pochodzenia, będący potomkami legionistów przysłanych na początku XIX wieku na wyspę przez Francuzów w celu stłumienia powstania czarnej ludności. Po pewnym czasie i pierwszych starciach, część spośród przysłanych do Haiti żołnierzy polskich postanowiła przejść na stronę haitańskich powstańców, odnosząc ich tragiczną sytuację do rozbiorów Polski, a ich walkę, do polskich powstań niepodległościowych.
Po zwycięstwie niewolników i ogłoszeniu niepodległości Haiti, w rasistowskiej konstytucji z 1805 roku zabroniono białym (bez względu na narodowość) osiedlania się i posiadania jakichkolwiek własności ziemskich w kraju. Zapis ten jednak nie dotyczył Polaków. Jean-Jacques Dessalines wydał rozkazy, by nie tylko nie zabijać polskich żołnierzy (nawet tych służących po stronie francuskiej), ale wręcz nadać im haitańskie obywatelstwo. Motywował to tym, że Polacy, podobnie jak Haitańczycy, charakteryzują się umiłowaniem wolności i musieli o nią

wielokrotnie walczyć, także w okresie rewolucji na Haiti (cyt. Wikipedia)

▶️Więcej o historii Polaków na Haiti możecie Państwo przeczytać tu: http://www.polacynahaiti.com

Polska-Haiti Polonia na Haiti

A nasze strony to        http://www.polonianahaiti.pl

oraz                                 fb.com/polonianahaiti

Ponizej film przygotowany przez dzieci z naszej CazaleTVPologne

 

Ze strony mieszkancow Cazale wzieli udzial mieszkancy a takze osoby ich wspomagajace .

       1.Przewodniczacy M.Simielien ,CASEC

       2.Metius Roobens DeRismont dyrektor naszej szkoly/ polisch r

           tworzymy tu dziecieca CazaleTVPologne.

       3. Lovelie Cassagnol   / polisch r

       4.Mito Desruiisseaux  CCC + GAD Cázale // polisch r

       5.Emile Yves Jean Baptiste , nauczyciel   // polisch r

       6. Christopher Krzysztof Szybinski

        7.Linda Laine, Ti Kie Foundation Cazale // polisch r bedzie PAP

       8.Joel Lorquet Fondation for a New Haiti /FOLONHA/ 

       9. Elizabeth Szewczyk Szybinska,Warszawa