Five years ago – on 27 April – Pope John Paul II was elevated to the altars. On the same day, Pope John XXIII was canonized. It was the first such event in the history of the Church: two popes became saints in the presence of Pope Francis and his predecessor Benedict XVI.

Senk ane de sa – sou 27 avril – Pap Jan Pòl II te elve nan lotèl yo. Nan menm jou a, Pap Jan XXIII te kanonize. Li te premye evènman an tankou nan istwa a nan Legliz la: de pap te vin moun k’ap sèvi Bondye nan prezans Pap Francis ak predesesè li Benedict XVI.

Pięć lat temu – 27 kwietnia – papież Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Tego samego dnia kanonizowano papieża Jana XXIII. Było to pierwsze takie wydarzenie w dziejach Kościoła: dwaj papieże zostali świętymi w obecności papieża Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI.

We adjudicate and affirm that blessed John XXIII and John Paul II are saints and inscribe them in the catalog of saints, recommending that they receive worship as saints in the whole Church, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit.”

„Nou jije ak afime ke benediksyon Jan XXIII ak Jan Pòl II yo se moun k’ap sèvi Bondye ak enskri yo nan katalòg la nan pèp Bondye, rekòmande yo ke yo resevwa adore kòm moun k’ap sèvi Bondye nan tout legliz la, nan non Papa a ak nan Pitit la ak Sentespri a.”

„Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

„Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Saint John Paul II – Saint Jean Paul II – Święty Jan Paweł

click below 

Karol The man who became pope.       POLISH FILM

BIOGRAPHICAL PROFILE

Jean Paul II

CYTATY Jan Pawła II

WIZYTY JANA PAWŁA II

Saint John XXIII – Saint Jean XXII – Święty Jan XXIII