Pwezi ak chante….

Haïku

yon nèg sot double m 
li gen menm pafen avè w 
si w konn jan m sonje w…

jou m pa ka manyen w 
toulede men m yo 
p ap itil anyen

fèt sen valanten 
son mizik, moun ap chante… 
pòtab mwen pa sonnen

mwen fèmen liv la 
m ap pare pou m al dòmi 
li pou kont li tou?

ou salye m… de lwen 
w adi se sèl mwen k sonje 
jan n te renmen bo

Yon jou kou jodi a 
m a rive bliye non w tou 
yon jou, pa jodi a

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie mieszkańców Cazale, wśród których są Cazalczycy należący do zapomnianej Polonii, której przodkowie pomogli wywalczyć wolność dla Haiti.Szczegóły pod adresem zbiórki IP -click,oraz na naszym blogu – click oraz aktualności na You Tube – click

Nou ap mande pou sipò pou Cazale rezidan yo, nan mitan moun gen Cazalczycy ki fè pati yon Polonia bliye, ki gen zansèt yo te ede genyen libète pou Ayiti. Detay sou koleksyon an IP-klike sou, ak sou blog nou an – klike sou ak nouvèl sou Ou Tib – klike sou.

We are asking for the support of Cazale residents, among whom there are Cazalczycy belonging to a forgotten Polonia, whose ancestors helped to win freedom for Haiti. Details of the IP-click collection, and on our blog – click and news on You Tube – click

Nous sollicitons le soutien des habitants de Cazale, notamment Cazalczycy appartenant à une Polonie oubliée, dont les ancêtres ont contribué à la libération d’Haïti. Détails de la collection IP-click et de notre blog – cliquez et actualités sur You Tube cliquez