Apel o pomoc dzieciom w Cazale.

Katoliccy biskupi Haiti skrytykowali przemoc, zastraszanie i ubóstwo, na skutek których cierpi ten kraj na Karaibach. „Bolejemy z powodu strat w ludziach oraz strat materialnych podczas niedawnych manifestacji”

https://ekai.pl/biskupi-haiti-kraj-jest-na-skraju-upadku, click

Prosimy o pomoc dla dzieci którzy mają korzenie polskie.Część z nich,

identyfikując się z pochodzeniem polskim, z radością tworzy

internetową TV, CazaleTVPologne. Dzięki ich pracy, koordynowanej przez nas, możliwe było stworzenie strony; Let’s pray for peace in Haiti, click

oraz zbieranie materiałów archiwalnych o historii Polonii i jej asymilacji

z mieszkańcami tego regionu Haiti.

Realizatorzy tej TV ze łzami  w oczach proszą, za naszym pośrednictwem o pomoc, aby mieć wsparcie w zakupie żywności oraz kontynuacji swojego dzieła. 

Prosimy pomóżcie poprzez wpłaty na https://zrzutka.pl/wxxhkj, click

lub za pośrednictwem pay pal 

 

 

 

Na rzecz funkcjonowania dziecięco młodzieżowej TV internetowej CazaleTVPologne