Nou ap tann pou enfòmasyon sou lekòl la.Li ta bon pou yo pibliye plis enfòmasyon ke posib, tankou kontakte lekòl la.

We are waiting for information about the school. It would be great to publish as much information as possible, including contacting the school.

Czekamy na informacje o szkole.Wspaniale byłoby opublikować jak najwięcej informacji, łącznie z kontaktami do szkoły.