Nasze projekty do realizacji na rok 2020 w Cazale na Haiti

Głownym projektem jest

Funkcjonowanie dziecięco młodzieżowej TV internetowej CazaleTVPologne, zbierającej informacji o mieszkańcach Cazale, mających korzenie polskie. Tworzymy tu archiwum na sprzęcie TV wypożyczonym nam przez sponsora. Ponadto nasza CazaleTVPologne prowadzi rejestrację telewizyjną wydarzeń także związanych z Polonią jak np.Pierwszy Dzień Solidarności Polaków z Polonią Haitańska Cazale2017 ,

odsłonięcie tablicy pamiątkowej o roli Polaków w uzyskaniu przez Haiti Niepodległości  w roku 2018 oraz inne.

Projekt 1

Działalność dziecięcej CazalePologneTV przygotowującej

CazaleNews.Grupa ta oprócz szkolenia, organizuje uroczystości

patriotyczne oraz zbiera materiały archiwalne wśród

mieszkańców Cazale, mających korzenie polskie.

a.Okres dzialania 15.02.2020 – 05.12.2020.

b.Opieka pedagogiczna. Dwóch instruktorów prowadzących zajęcia

w każdy weekend po 8 godzin. Koszty 100 USD x 10 miesięcy =1000 USD. Średnio 45 weekendów.

c.Liczba dzieci, Dwie grupy po 10 dzieci czyli 20 dzieci.

Koszty weekendowych posiłków. 45 weekendów x 20 dzieci x 3 USD

tj 2700 USD

d.Zakup materiałow eksploatacyjnych i internetu do działalności CazaleTVPologne tj 500 USD

e.Zakup dodatkowego sprzetu dla CazaleTVPologne 1000 USD

f. Kontynuacja szkolenia przez naszą społeczną grupę.- bezkosztowa

Razem przez 10 miesięcy 5200 USD

Projekt 2

Dzialnośc grupy inicjującej zabawy i marsze uliczne dzieci.

a.Okres dzialania 1.09.2019 – 30.06.2020. czyli 10 miesięcy

b.Opieka pedagogiczna. Dwóch instruktorów prowadzących zajęcia

Raz w tygodniu. Koszty 50 USD x 10 miesięcy =500 USD.

c.Liczba dzieci, Dwie grupy po 5 dzieci czyli 10 dzieci.

Koszty weekendowych posiłków. 45 tygodni x 10 dzieci x 3 USD

tj 1350 USD

d. Kontynuacja szkolenia przez naszą społeczną grupę.- bezkosztowa

Razem przez 10 miesięcy 1350 USD

Projekt 3

Kontynuacja działalności 2 grup wokalno tanecznych.

a.Okres dzialania 1.09.2019 – 30.06.2020. czyli 10 miesięcy

b.Opieka pedagogiczna. Dwóch instruktorów prowadzących zajęcia

w każdy weekend po 8 godzin. Koszty 100 USD x 10 miesięcy =1000 USD. Średnio 45 weekendów.

c.Liczba dzieci, Dwie grupy po 10 dzieci czyli 20 dzieci.

Razem przez 10 miesięcy 1000 USD

Projekt ten uwzgłednia wspólpracę z dwoma szkołami w Dzielnicy Warszawa Wesoła.

Projekt 4

Powstanie grupy „ gotuj polskie potrawy i dziel się nimi”

a.Okres dzialania 1.09.2019 – 30.06.2020. czyli 10 miesięcy

b.Opieka pedagogiczna. Dwóch instruktorów prowadzących zajęcia

w każdy weekend po 8 godzin. Koszty 100 USD x 10 miesięcy =1000 USD. Średnio 45 weekendów.

c.Liczba dzieci, Dwie grupy po 7 dzieci czyli 14 dzieci.

Koszty przygotowanych posiłków.dla dzieci i poczęstunku dla dzieci ze szkół 2500 USD na zakupy żywności.

d. Kontynuacja szkolenia przez naszą społeczną grupę.- bezkosztowa

Razem przez 10 miesięcy 3500 USD

W roku 2020 jeżeli znajdziemy sponsorów zamierzamy uruchomić

Razem proj 1-4 w to 11 050 USD około 44200zł

wiecej szczegółów z naszej działalności znajdziecie na:


kanale You Tube; cazale99

naszej CazaleTVPologne

facebook.com/polonianahaiti

http://polonianahaiti.pl