Militè parad „fidèl nan Polòy”, 15 out 2019.

The military parade „Faithful to Poland” ended. Over 2.5 thousand soldiers and 185 vehicles drove through the streets of Katowice. Over 60 aircraft soared into the sky. The president, prime minister and head of the Ministry of Defense were on the spot.

– Thanks to the attitude of our grandfathers and great-grandfathers, the Bolshevik stormshe was detained – said the head of the Ministry of National Defense Mariusz Błaszczak in Katowice.

The minister thanked the soldiers for their daily service. Mateusz Morawiecki spoke after him. – Thanks to that heroism, today we enjoy free Poland – he said. And he added that Poles are obliged to use peace time today. These are our great heroes, soldiers, but also junior high school students, students, peasants and workers from the Battle of Warsaw, who stopped the red plague who went to Warsaw, Berlin, Paris, then defended fate of Poland and the world – he reminded.
Our love of the rule of law and democracy influenced the fate of the world three times – he noted.
President Andrzej Duda in his speech emphasized that „the people of Upper Silesia stood a hundred years ago to fight for Poland and Polishness.” He noted that the Polish army is a „protective wall” for all citizens. „Thank you with all my heart,” he said.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Warsaw_(1920)

– Mèsi a atitid la nan granpapa nou yo ak gran-granpapa, te siklòn nan bolchevik te arete – di tèt la nan Ministè a nan defans nasyonal Mariusz Błaszczak nan Katowice / Poland/

Minis lan remèsye sòlda yo pou sèvis chak jou yo. Mateusz Morawiecki te pale apre li. – Mèsi a ke kouraj, jodi a nou jwi gratis Polòy – li te di. Apre sa, li te ajoute ke Polonè yo oblije itilize tan lapè jodi a. Sa yo se ewo gwo nou an, sòlda, men tou, elèv yo jinyò lekòl segondè, elèv yo, peyizan yo ak travayè nan batay la nan Warsaw, ki moun ki te sispann lapès la wouj ki te ale nan Warsaw, Bèlen, Paris, Lè sa a, defann sò nan Polòy ak mond lan – li te raple. Renmen nou nan règ la nan lwa ak demokrasi enfliyanse sò a nan mond lan twa fwa – li te note. Prezidan Andrzej Duda nan diskou li te mete aksan sou ke „moun yo nan Upper Slesia te kanpe yon santèn ane de sa pou goumen pou Polòy ak Polishness.” Li te note ke lame Polonè a se yon „miray pwoteksyon” pou tout sitwayen yo. „Mèsi poutèt ou ak tout kè mwen,” li te di.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Warsaw_(1920)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska