Below we present the development of the project concerning
The Memorial of St. John Paul II in Cazale. Project
is in the final stages of implementation, and the main one
the board is in the final stage of design.
The place of foundation is at Cazale 51
located at the crossroads of the main street in Cazale going to
the next village of Found Blanc, and the street leading to
Saint Michele Catholic Church.

Poniżej przedstawiamy rozwój projeku dotyczącego
Miejsca Pamięci św Jana Pawła II w Cazale.Projekt
znajduje się w końcowej fazie realizacji, a główna
tablica jest w końcowej fazie projektowania.
Miejsce posadowienia, znajduje się pod adresem Cazale 51
położonym na skrzyżowaniu głównej ulicy w Cazale idącej do
następnej miejscowości Found Blanc, a ulicą idącą do
kościoła katolickiego Saint Michele.