Nan yon ti Timoun Sen, Bondye ban nou delivrans. Se pou Star Betleyèm anonse nou yon bon nouvèl sa a nan kè nou, kite kè nou kontan e kwè nan Jezi, kite l ranfòse avèk espwa pou tout nouvo ane 2021 la.

https://youtu.be/ZsXqR3-VhZ8

https://youtu.be/GXBW09olnbQ

Dans un petit enfant saint, Dieu nous donne le salut. Que l’étoile de Bethléem nous annonce à nouveau cette Bonne Nouvelle dans nos cœurs, que le cœur se réjouisse et croie en Jésus, qu’il se fortifie d’espérance pour toute la nouvelle année 2021.

https://youtu.be/0l0nr9HdSAk

https://youtu.be/UE-RZxdh4FY

In a little Holy Child, God gives us Salvation. May the Star of Bethlehem announce to us anew this Good News in our hearts, let the heart rejoice and believe in Jesus, let it be strengthened with hope for the entire New Year 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=a8KGb1nPJMI

https://youtu.be/g-OF7KGyDis

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2021 Rok.

https://youtu.be/Q9EiPUkgAAg

https://youtu.be/ZQeMAgFYHuo

God willing, we will visit Cazale in February 2021.

This will be our 10th year in Haiti.

Maybe we can meet. We miss the atmosphere in Cazale. They wish you all the health and favors of God

Elizabeth & Christopher See you soon

www.polognehaiti.pl. in the world WhatsApp 509 3416 4604

Si Bondye vle, nou pral vizite Cazale nan mwa fevriye 2021.

Sa a pral 10yèm ane nou an Ayiti.

Petèt nou ka rankontre. Nou manke atmosfè a nan Cazale.Yo swete w tout sante ak favè Bondye

Elizabeth & Christopher Gade ou byento

www.polognehaiti.pl. nan mond lan WhatsApp 509 3416 4604

Si Dieu le veut, nous visiterons Cazale en février 2021.

Ce sera notre 10e année en Haïti.

Peut être on peut se rencontrer. L’atmosphère de Cazale nous manque. Ils vous souhaitent toute la santé et les bienfaits de Dieu

Elizabeth & Christopher A bientôt

www.polognehaiti.pl. dans le monde WhatsApp 509 3416 4604

Jak Bóg pozwoli odwiedzimy Cazale w lutym 2021.

To będzie już 10 rok naszych pobytów na Haiti.

Może uda się nam spotkać. Tęsknimy za atmosferą w Cazale.Zdrowia i wszelkich łask Bożych życzą

Elizabeth & Christopher          See you soon

www.polognehaiti.pl.     in the world  WhatsApp 509 3416 4604

https://youtu.be/EYGnjvPRf24

https://youtu.be/xLDDc1xU2Co

https://youtu.be/c7ODvOnXgVo

https://youtu.be/Q3IQhfgiYIo