Drodzy Przyjaciele
English text below
Sytuacja na całym świecie jest bardzo skomplikowana.I jest ona związana tylko z pandemią.To wszystko utrudnia
nasze dzialania na rzecz Cazale.Szkola, której pomagamy
https://www.facebook.com/cazaleschool/ 

zwrocila się do nas o pomoc w sfinansowaniu zakupu instalacji solarnej.
To bardzo duży wydatek, 5 000 USD. Nie mamy już
żadnych środków które moglibyśmy przekazac.
Proszę może możecie pomóc albo napiszcie do nas
o Waszym pomyśle na zorganizowanie pomocy.
Serdecznie dziękuję
Christopher
cazale99@gmail.com ph 50934164604 WhatsApp
Dołączam kilka zdjęć z archiwum
Dear friends
The situation around the world is very complicated, and it is related only to a pandemic, which makes everything difficult
our activities for Cazale. The school we help
https://www.facebook.com/cazaleschool/ turned to us for help in financing the purchase of a solar installation.
That’s a very large expense, $ 5,000. We no longer have
any funds we could transfer.
Please, maybe you can help or write to us
about your idea of organizing help.
Thank you very much
Christopher
cazale99@gmail.com ph 50934164604 WhatsApp
I attach some photos from the archive