Coopération avec les écoles polonaises.

Koperasyon ak lekòl Polonè.

Współpraca z polskimi szkołami.

Nou ap tann òf la.