Program Uroczystosci zwiazanej ze sw Janem Pawlem II w Cazale 29 maja 2022

11.00 AM powitanie gosci chlebem i sola przy wjezdzie do Cazale przy tablicy Bienveni a Cazale.

11.30 AM msza swieta

12.15 AM Uroczystosci przy pomniku Miejsca Pamieci Sw Jana Pawla II w tym odspiewanie hymnow narodowych, przeciecie wstegi wraz z przemowami niektorych gosci i organizatorow,

12.45 PM Przemarsz /czesc 1/ przez centrum Cazale wszystkich zaproszonych gosci uroczystosci 29th

do miejsca poswieconego pomordowanym  w roku 

1969,  23 mieszkancow Cazale

1.15 PM Przemarsz / czesc 2/  trasa do naszej szkoly.

Znajac mieszkancow Cazale dolacza do pochodu

i zrobia to bez watpienia tez dzieci.

Na czele pochodu kroczyc bedzie duza orkiestra deta,

2.00 PM. Rozpoczecie koncertu z okazji uroczystosci

Przewidujemy bezposrednia transmisje tego konceru poprzez

You Tube na caly swiat.

3.00 PM  Rozpoczecie posilku dla 70 wybranych osob .

Jednoszesnie o tej godzinie rozpocznie sie video spotkanie

Pana Ministra Jana Dziedziczaka , ktory objal nasza uroczystosc 29 th swoim Honorowym Patronatem.

Przewidywany czas trwania tego spotkania z naszymi dostojnymi gosci  z pania Minister Kultury i Komunikacji

Haiti na czele to 30- 45 min

O calej uroczystosci 29 th beda informacje w mediach polonijnych oraz podany bedzie adres internetowy do

Ogladania transmisji on line w czesci dotyczaej koncertu.

Przewidujemy do dnia 25 kwietnia,przekazemy informacje do mediow, po sprawdzeniu jakosci lacza satelitarnego do internetu oraz podjecia decyzji o ostatecznym programie towarzyszacego koncertu ktory to bedzie uzalezniony od posiadanych srodkow finansowych.

God bless

Krzysztof Christopher Szybinski

www.polonianahaiti.pl

WhatsApp +48 534 259 595

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy

https://zrzutka.pl/wxxhkj

Program of the celebrations related to Saint John Paul II in Cazale on May 29, 2022

11.00 AM greeting guests with bread and salt at the entrance to Cazale at the Bienveni a Cazale board.
11.30 AM Holy Mass
12.15 AM.
12.45 PM Parade / part 1 / through the center of Cazale all invited guests of the 29th celebration
to a place dedicated to those murdered in the year
1969, 23 inhabitants of Cazale
1.15 PM March / part 2 / route to our school.
Knowing the people of Cazale, he will join the procession
and the children did it too.
The procession will be led by a large deta orchestra,
2.00 PM. The concert begins on the occasion of the celebration
We plan to broadcast this concert directly via
You Tube all over the world.
3.00 PM You will start the meal for 70 selected people.

The video meeting will begin at this time at the same time
Minister Jan Dziedziczak, who took our celebration on the 29th with his Honorary Patronage.
The estimated duration of this meeting with our distinguished guests, the Minister of Culture and Communication
Haiti is at the forefront of 30-45 minutes
About the entire 29 th celebration will be information in the Polish media and the Internet address will be given to
Watching the broadcast on line in the concert part.
We plan by April 25, we will provide information to the media, after checking the quality of the satellite internet connection and making a decision on the final program of the accompanying concert, which will depend on the financial resources available.
God bless
Krzysztof Christopher Szybinski
www.polonianahaiti.pl
WhatsApp +48 534 259 595

Please support our initiative

https://zrzutka.pl/wxxhkj