Mito, nou ap tann pou tèks ou sou maryaj sa a.
Tanpri ekri nan lang kreyòl! Mwen ta ajoute
kite tout moun nan mond lan konnen.