2 kwietnia 2022

Dzisiaj 17 rocznica smierci Jana Pawla II Papieza Polaka

Jego pontyfikat trwał 26 lat. Kanonizowany został 27 kwietnia 2014 roku, czyli dziewięć lat po swojej śmierci i trzy lata po beatyfikacji.

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II – Kościół obchodzi 22 października. Przeważnie w liturgii wspomina się świętych w rocznicę ich śmierci, natomiast w przypadku papieża-Polaka na datę jego liturgicznego wspomnienia – wybrano rocznicę inauguracji papieskiego pontyfikatu.

 

April 2, 2022

Today is the 17th anniversary of the death of John Paul II, the Polish Pope

His pontificate lasted 26 years. He was canonized on April 27, 2014, that is nine years after his death and three years after his beatification.

Liturgical memorial of St. John Paul II – the Church celebrates October 22. Usually, in the liturgy, saints are remembered on the anniversary of their death, while in the case of the Polish pope, the date of his liturgical commemoration – the anniversary of the inauguration of the papal pontificate was chosen.