There is a danger that a large asteroid, it will hit Earth in a few years.An impact event is a collision between astronomical objects causing measurable effects. Impact events have physical consequences and have been found to regularly occur in planetary systems, though the most frequent involve asteroids, comets or meteoroids and have minimal effect. Below is a simulation of the impact of a large asteroid.

Gen yon danje ke yon astewoyid gwo li pral frape Latè nan kèk ane.Yon evènman enpak se yon kolizyon ant objè astwonomik efè mezirab. Evènman enpak gen efè fizik epi yo te jwenn nan sistèm planetè, epi yo gen efè minim.Anba la a se yon astewoyid gwo.

Istnieje niebezpieczeństwo, że duża asteroida uderzy w Ziemię za kilka lat.Taka sytuacja to  to zderzenie obiektów astronomicznych powodujące wymierne efekty. Zdarzenia uderzeniowe mają konsekwencje fizyczne i stwierdzono, że występują regularnie w układach planetarnych, chociaż najczęściej występują asteroidy, komety lub meteoroidy i mają minimalny wpływ. Poniżej symulacja uderzenia dużej asteroidy.


Gen yon danje ke yon astewoyid gwo, li pral frape Latè nan kèk ane.

Il y a un risque qu’un grand astéroïde, il atteindra la Terre dans quelques années.

Istnieje niebezpieczeństwo, że duża asteroida uderzy w Ziemię za kilka lat.

There is a danger that a large asteroid, it will hit Earth in a few years.