Se konsa, jèn moun yo chante nan Cazale nan Polonè, pa ankò konnen lang lan.

Tak młodzi śpiewają po polsku w Cazale, nie znając jeszcze języka.Więcej poniżej.

This is already five years of our work for the forgotten Polonia in Cazale in Haiti. /po polsku poniżej/We will want to present tomorrow

the most important of our activities during this period.

Then we will present our plans for the next year.

https://www.youtube.com/channel/UCbjh93y4XMYlz8DAYY2cIXQ/videos

http://polognehaiti.pl

https://www.youtube.com/channel/UCRJ1a7BkQsVOrqrsji6jWRg/videos

http://www.radio.ht/alleluia-fm-haiti-98-9/

www.polognehaiti.pl, www.polonianahaiti.pl

Please support our activities. Please provide our links to your friends.

PAY PAL support in USD; nadliwie2011@gmail.com

or support in PLN https://zrzutka.pl/wxxhkj

Thank you very much.

Elizabeth and Christopher

contact; cazale99@gmail.com

 

Sa a se deja senk ane nan travay nou an pou Polonia a bliye nan Cazale an Ayiti. Nou pral vle prezante demen

pi enpòtan nan aktivite nou yo pandan peryòd sa a.

Lè sa a, nou pral prezante plan nou yo pou pwochen ane a.

https://www.youtube.com/channel/UCbjh93y4XMYlz8DAYY2cIXQ/videos

http://polognehaiti.pl

https://www.youtube.com/channel/UCRJ1a7BkQsVOrqrsji6jWRg/videos

http://www.radio.ht/alleluia-fm-haiti-98-9/

www.polognehaiti.pl, www.polonianahaiti.pl

Tanpri sipòte aktivite nou yo. Tanpri bay lyen nou yo ak zanmi ou yo.

PEYE PAL sipò nan USD; nadliwie2011@gmail.com

oswa sipò nan PLN https://zrzutka.pl/wxxhkj

Mèsi anpil.

Elizabeth ak Christopher

kontakte; cazale99@gmail.com

To już pięć lat naszej pracy na rzecz zapomnianej Polonii w Cazale na Haiti.Bedziemy chcieli od jutra przedstawiać

najważniejsze nasze działania w tym okresie.

Następnie przedstawimy nasze plany na najbliższy rok.

https://www.youtube.com/channel/UCbjh93y4XMYlz8DAYY2cIXQ/videos

http://polognehaiti.pl

https://www.youtube.com/channel/UCRJ1a7BkQsVOrqrsji6jWRg/videos

http://www.radio.ht/alleluia-fm-haiti-98-9/

www.polognehaiti.pl, www.polonianahaiti.pl

Prosimy o wsparcie naszej działalności.Prosimyo przekazanie naszych linków znajomym.

PAY PAL wsparcie w USD; nadliwie2011@gmail.com

albo  wsparcie w PLN         https://zrzutka.pl/wxxhkj

Dziękujemy Wam bardzo.

Elizabeth i Christopher

kontakt; cazale99@gmail.com