Czekamy na informacje z Kolumbii.

We are waiting for information from Colombia.

Nou ap tann pou enfòmasyon ki soti nan Kolonbi.

Nous attendons des informations de la Colombie.

Z góry dziękujemy.

Christopher; cazale99@gmail.com