Drodzy Przyjaciele

Dzisiaj 16 lutego przylecialem z Warszawyna lotnisko w Miami.

Jutre mam nadzieję zabiore się na Haiti do Port au Price.

W Cazale zacznę kontynuację mojej pracy z zespołem naszej dziecięcej

polonijnej CazaleTVPologne,ze szczególnym uwzględnieniem zasad profesjonalnego montażu.

Rozpoczynam też testową naukę języka polskiego w naszej szkole z grupą najmlodszych uczniów.We wrześniu na rok szkolny 2022.2023 przyjeżdża z Polski nauczyciel języka polskiego delegowany przez ORPEG .Moja praca ma utorować jego skuteczną pracę.

Jednocześnie podejmę dzialania w przygotowaniu uczniów szkoły

do współorganizowania uroczystości poświęcenia Miejsca Pamięci

Jana Pawła 2 w Cazale.Ta doniosła uroczystość odbędzie się 29 maja

z udziałem władz haitańskich a także mamy nadzieję władz polskich.

Od 19 lutego zaczynamy kontynuację naszych działań w dziecięcej polonijnej CazaleTVPologne.Oprocz realizacji reportaży i wywiadów z mieszkańcami Cazale o o korzeniach polskich.

Nie reprezentujemy żadnej organizacji , a naszym głownym żróodłem dochodu jest oficjalne zbiórka https://zrzutka.pl/wxxhkj

Do konca tygodnia pod tym adresem uaktualnimy nasz plan na rok 2022.

Odpowiadamy na wszystkie zapytania pod adresem

emaila; cazale99@gmail.com

oraz pod telefonem WhatsApp +48 534 259 595

oraz od 19 lutego pod WhatsApp +509 3126 4131

Dziękujemy za wsparcie

Christopher & Elizabeth

www.polonianahaiti.pl

www.polognehaiti.pl/category/news/

Dear friends
Today, on February 16, I flew from Warsaw to the Miami airport.
Tomorrow I hope to go to Haiti to Port au Price.
In Cazale, I will start a continuation of my work with our children’s team
CazaleTVPologne Polonia, with particular emphasis on the principles of professional editing.
I am also starting a test study of the Polish language in our school with a group of the youngest students. In September, a Polish language teacher delegated by ORPEG will come from Poland for the 2022.2023 school year. My work is to facilitate his effective work.
At the same time, I will take steps to prepare the students of the school
to co-organize the memorial site dedication ceremony
Jana Pawła 2 in Cazale. This momentous ceremony will take place on May 29
with the participation of the Haitian authorities and we hope the Polish authorities.
From February 19, we are starting the continuation of our activities in the Polish children’s CazaleTVPologne community. In addition to the implementation of reports and interviews with the inhabitants of Cazale about Polish roots.
We do not represent any organization, and our main source of income is the official fundraiser https://zrzutka.pl/wxxhkj
By the end of the week, we will update our plan for 2022 at this address.
We answer all inquiries at
email; cazale99@gmail.com
and by phone WhatsApp +48 534 259 595
and from February 19 on WhatsApp +509 3126 4131
Thanks for your support
Christopher & Elizabeth
www.polonianahaiti.pl

www.polognehaiti.pl/category/news/