Tak było jeszcze kilka miesięcy temu.

That was only a few months ago.