English information below.

 

Na Haiti przyjechaliśmy,  po raz kolejny, 18 lutego i zaczeliśmy kontynuować nasze projekty z lat poprzednich.Ponadto rozpoczeliśmy kurs dla naszego zespołu naszej CazaleTVPologne w Claret Technical School.

Sytuacja ze światową pandemią pokrzyżowąła nam plany.

Musieliśmy cześć ich zatrzymać .

Co mielismy realizować w roku 2020 pokazuje strona

https://zrzutka.pl/wxxhkj

Ograniczyliśmy zakres działań ale i na ten ograniczony zakres brakuje nam funduszy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Zobaczycie na ponizszym filmie uśmiechnięte dzięki Wam buzie naszych dzieciaczków.

Film przedstawia szkolenie zarówno naszych dzieciaków jak i instruktorów którzy będą prowadziłi zajęcia, kiedy my będziemy w Polsce.

Szczęść Boże

Elizabeth & Christopher

email; cazale99@gmail.com

WhatsApp; +509 3416 4604

Czekamy na Wasze uwagi i podpowiedzi

Zapraszamy do współpracy

Można nam udzielić wsparcia za pośrednictwem https://zrzutka.pl/wxxhkj

lub przesyłając wsparcie za pośrednictwem WESTERN UNION 

dla Krzysztof Edward Szybiński – HAITI

Wasze wsparcie umożliwia funkcjonowanie dziecięco młodzieżowej TV internetowej CazaleTVPologne, zbierającej informacji o mieszkańcach Cazale, mających korzenie polskie. Tworzymy tu też archiwum na sprzęcie TV wypożyczonym nam przez sponsora. Ponadto nasza CazaleTVPologne prowadzi rejestrację telewizyjne bieżacych wydarzeń w Cazale.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia naszych instruktorów a jeszcze niżej 

szkolenie naszego dziecięcego zespołu CazaleTVPologne

https://web.facebook.com/pg/polonianahaiti/posts/?ref=page_internal

We came to Haiti once again, on February 18, and started to continue our projects from previous years. In addition, we started a course for our team our CazaleTVPologne at Claret Technical School.

The situation with the global pandemic has thwarted our plans.

We had to honor them.

What we were supposed to implement in 2020 is shown on the website

https://zrzutka.pl/wxxhkj

We have limited the scope of activities but we also lack funds for this limited scope.

Thank you very much for your support.

You will see in this film smiling faces of our kids.

God bless

Elizabeth & Christopher

e-mail; cazale99@gmail.com

WhatsApp; +509 3416 4604

We are waiting for your comments and hints

We invite you to cooperation

Your support enables the functioning of the CazaleTVPologne youth internet TV, which collects information about Cazale residents who have Polish roots. We also create an archive here on TV equipment rented to us by the sponsor. In addition, our CazaleTVPologne conducts television recording of current events in Cazale

https://web.facebook.com/pg/polonianahaiti/posts/?ref=page_internal

315.Pierwowzór CazaleTVPologne czyli prezentujemy TV Dzieci Dzieciom.

315. The prototype of CazaleTVPologne,we present TV Children forChildren