On the occasion of Easter, students from the school SP 175 from Wesola / district of Warsaw / sent their peers from the school in Cazale, Christmas greetings in French. These two schools start cooperation, among others, in creating a children’s tv CazaleTVPologne.Below are the first interviews conducted by students of the Primary School No. 173 during the rollerblading competition in Wesola, a district of Warsaw, the capital of Poland.

Thank you very much on behalf of our implementation teams

Christopher & Elizabeth mission.

Mesius Roobens Derismont, director of school

We invite you to watch our working programs on YouTube channels; cazale99 and CazaleTVPologne

Z okazji Swiat Wielkiej Nocy uczniowe ze szkoly SP 175 z Wesolej / dzielnica Warszawy/przeslali swoim rowiesnikom ze szkoly w Cazale, zyczenia swiateczne w jezyku francuskim.Te dwie szkoly rozpoczynaja wspolprace miedzy innymi przy tworzeniu dzieciecej tv CazaleTVPologne.Ponizej pierwsze wywiady przeprowadzane przez ucznoiw szkoly SP 173 podczas zawodow rolkowych w Wesolej , bedaca dzielnica Warszawy, stolicy Polski.

Bardzo dziekujemy w imieniu naszych zespolow realizacyjnych

Christopher & Elizabeth mission.

Mesius Roobens Derismont, dyrektor szkoly

Zapraszamy do ogladania naszych roboczych programow na kanalach You Tube; cazale99 oraz CazaleTVPologne