Drodzy Przyjaciele / english below/

Od 6.06.2017 niestety zmogła mnie choroba .

To na szczęście tylko atak bardzo agresywnej bakterii na moj układ pokarmowy przez prawie 3 tygodnie.

Wielkie dzięki Fundacji Real Hope for Haiti z Cazale za udzieloną nam pomoc.

I tak Elizabeth została wspaniałą pielęgniarką. 

Po poprawie stanu zdrowia nastąpił trwający aż 2 tygodnie powrót do Polski.

Teraz jest lepiej , ale przejdę badania w szpitalu.

Po prostu jestem krańcowo wyczerpany po antybiotykach a następnie

podróżą.Postaram się wkrótce to opisać. Może ktoś skorzysta z tych zapisków.

Pozdrawiam serdecznie

Christopher

Poniżej jedno z ostatnich naszych nagrań z Cazale zarejestrowany przez naszych studentów.

 

Dear friends
Unfortunately, from June 6, 2017, I was ill.
Fortunately, it’s only an attack of a very aggressive bacterium on my digestive system for almost 3 weeks.
Many thanks to the Real Hope for Haiti Foundation in Cazale for their help.
And so Elizabeth became a great nurse.
After the health condition improved, he returned to Poland for two weeks.
It’s better now, but I’m going to get tested in the hospital.
I’m just extremely exhausted after antibiotics and then
I will try to describe it soon. Maybe someone will use these notes.
Best wishes
Christopher
Abow is one of our last recordings from Cazale registered by our students.